۵ راه بهبود زندگی سالمندان؛ بازطراحی مراکز سلامت
تکنولوژی شهری؛ از “تلفن هوشمند” تا “شهر هوشمند”
تاثیر جایگاه اجتماعی زنان در معماری و تحولات آن
شهرک پایدار Gyeongdo، جزیره ای برای مقاصد تفریحی
طراحی مجدد مدارس؛ آموزه هایی برای آینده ای سالم تر
پروژه بازطراحی Walala Parade؛ تجلی خلاقیت جمعی
پلتفرم HerCity؛ بستری دیجیتال برای خلق شهر پایدار و برابر
بازطراحی محوطه Becontree؛ توجه مجدد به طراحی نبش خیابان ها
شهر هوشمند Cancun، اولین شهر جنگلی در مکزیک
شهر ۱۵ دقیقه ای؛ آرمان شهری با محوریت پیاده