اکولوژی معماری تخته های سه‌لا توسط فیلیپ استارک!
تویو ایتو : “من همیشه آمیخته با معماری خود هستم.”
بازاریابی برای معماران : عامل مهم پیشرفت کسب و کار معماری
بازاریابی محتوایی برای معماران ؛ ۴ عامل موثر در کسب و کار های معماری
کتابخانه Taketa، تجربه مطالعه در میان جریان باد!