اپلای معماری ؛ راهنمای جامع ۲۰۲۴ برای تحصیل معماری در خارج
نقاشی های دیواری؛ نقش هنر در تحول فضاهای شهری
سرنوشت ماکت معماری ؛ ماکت ‌های گمشده‌ی تاریخ، کجا می‌روند؟
پارک فیلم؛ برانگیختن احساس تعلق به شهر
بام های شهری ؛ راه های تحول پشت بام ها در شهر
طعم آرهوس؛ از باغبانی شهری تا گلخانه‌ای به وسعت یک شهر
معماری اجتماعی ؛ بررسی ۶ پروژه کوچک با تاثیرات اجتماعی بزرگ
حماقت های شهری ؛ رویکردی خلاقانه در بازآفرینی و بازی آفرینی
شهر دوستدار کودک ؛ ۱۰ اقدام مهم برای بهبود خیابان ‌ها برای کودکان
طراحی شهری مشارکتی ؛ طراحی با مردم و برای مردم