طراحی شرکت تجارت الکترونیک آذرآنلاین؛ درنگی از جنس صمیمیت در محیط کار

About the project

چالش اساسی در طراحی داخلی شرکت تجارت الکترونیک آذرآنلاین، تغییر کاربری یک خانه ی قدیمی به دفتر کار بود. به دلیل محدودیت ها از سوی صاحب خانه، امکان تغییر در ساختار داخلی ساختمان؛ از جمله تخریب عناصر موجود، گچ بری ها و … وجود نداشت. از طرفی مدیرعاملان شرکت به عنوان کارفرمای پروژه در عین توجه به ملاحظات مالی، خواستار طرحی پویا و با کیفیت بودند که با ایجاد جوی صمیمی احساس تعلق کارمندان به فضای کار را بیش تر کند و در نهایت موجب بالا رفتن راندمان کاری آن ها در محیطی دوستانه شود.

بدین منظور تمهیداتی در خصوص پوشش دادن عناصر قدیمی انجام گرفت. طرحی که طاق موجود در ساختمان را به شکلی مدرن بدون احتیاج به تخریب پوشش دهد، ارائه شد. طرح با داشتن گشودگی های جالب توجه در طاق، موجب ایجاد دیدهای متنوع در داخل فضا می شود. برای ارتباط بیش تر کارمندان با هم، پارتیشن استفاده شده در بین دو بخش کاری، دیواره ی فلزی دید و ندیدی است که تنها عملکرد جداکننده دارد و مانع ارتباط کارمندان دو بخش با هم نمی شود. در انتخاب عناصر تزیینی به طور طبیعی ار ساقه های خشک درخت استفاده شده است تا به خلق فضایی طبیعی کمک کند. رنگ نارنجی در پروسه ی برندسازی شرکت نقش مؤثری داشته بنابراین برای ایجاد تنوع فضایی در سطوح از این رنگ استفاده شده است. با ایجاد فضاهایی متنوع، گرم و صمیمی در محیط داخلی شرکت (تمامی اتاق ها، لابی و فضای جمعی) سعی شده است ضمن برآوردن خواسته های کارفرما، با خلق محیطی سرزنده تعامل کارمندان باهم  بالا رود و دلبستگی آن ها به مکان دفتر بیش تر شود.

طراح: تینا غزنوی

مجری: مهدی غزنوی

1398
شرکت تجارت الکترونیک آذرآنلاین
Share