طراحی و بازسازی داخلی خانه‌ای در ولنجک

About the project

اگر هدف از طراحی داخلی را ارتقاء وضع موجود معماری و تلاش برای بهبود کیفیت زندگی بدانیم، در این راستا، با بررسی نقاط ضعف و قوت معماری خانه ولنجک، ضمن توجه به خواسته های کارفرما به ارائه کانسپت‌های طراحی پرداخته‌ شده‌ است:

 • تلاش برای کاهش تداخل فضای ورود، اتاق تلویزیون، فضای کفش‌کن و محدوده ورود به سرویس بهداشتی
 • ایجاد حریم به منظور کاهش دید از فضای بیرون به درون در مدخل ورودی به واسطه نصب دیوار تلویزیون
 • تعریف حریم فضای تماشای تلویزیون بدون مزاحمت در آمد‌و‌شد ساکنان
 • بهبود مسیر حرکت و گردش در خانه
 • ترکیب فضای آشپزخانه و نهارخوری به عنوان یک کل واحد، ضمن حفظ استقلال هرکدام و قرارگیری به عنوان قلب خانه
 • در‌ هم‌تنیدگی فضای آشپزخانه با سایر عناصر برای دید بهتر و آگاهی اعضای خانواده از حضور یکدیگر
 • کاهش دید از فضاهای نشیمن به ورودی اتاق‌های خواب
 • توجه به حریم فضای خصوصی، نیمه‌خصوصی و عمومی
 •  بالكن، فضایی برای زندگی
 •  استفاده از رنگ‌های مختلف به منظور ایجاد هویت و تعلق خاطر برای هر اتاق
 •  اتاق سبز، توجه به شان میهمان و سرسبزی حضور او
 •  اتاق آبی، فرصتی برای کسب آرامش ساکنان، خنکی و جاری بودن
 •  اتاق مشکی، فضای‌کار، فضایی درون‌گرا به منظور افزایش تمرکز بر امور
 • توجه به نقش پررنگ گیاهان به عنوان نمادهایی از سرزندگی و حضور طبیعت در خانه
 •  جاری بودن نور در خانه به منظور جبران معماری خطی آن

طراحان: صبا فخری، محیا بختیاری‌منش

1399.02.29
Share