طراحی آشپزخانه

About the project

در طراحی داخلی توجه به اختلاف ارتفاع در میزهای کار مانند اپن آشپزخانه می تواند نقش بسزایی در کارآمدی فضاها داشته باشد. درطراحی این آشپزخانه، دو طبقه بودن اپن و توجه به نمای باز اپن باعث بزرگتر دیده شدن متراژ آشپزخانه از سمت پذیرایی شده است.

طراحی داخلی : فرشته زیبان

1393/9/3
سرکار خانم جدی
Share