نمایشگاه فرش تهران

About the project

نمایشگاه فرش هرسال در محل نمایشگاه های دائمی برخی از شهرهای کشور برگزار می‌شود. طراحی هر غرفه بر اساس عملکرد و نوع محصول ارائه کننده می‌باشد.

در طراحی غرفه ها علاوه بر زیبایی و گیرایی عملکرد نقش تعیین کننده دارد و حتی‌المقدور طوری طراحی می‌شود تا محصول ارایه شده به بهترین نحو در دید عموم قرار گیرد.

طراح: زهرا شعاع

1398.01.01
قالی تارا تبریز
Share