کتاب معمار به مثابه کارآفرین

40,000تومان

SKU
137

درباره کتاب “کتاب معمار به مثابه کارآفرین”

کارآفرینی را می‌توان هنر و دانش نوآوری پویا دانست که از طریق ترکیب ایده‌ها و ارزش‌ها محقق می‌شود. در این کتاب، نویسنده ذیل سه فصل سعی کرده‌است که دریابد چگونه کارآفرینی می‌تواند به تحقق ایده‌های معماری از طریق تغییر دیدگاه‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌های نو کمک کند. چرا که به عقیده‌ی او، با پذیرش یک دیدگاه کارآفرینانه‌تر، معماران می‌توانند از طریق تفکر طراحی خودشان ایده‌هایی با ارزش‌تر برای خود، حرفه و بخش‌های ساخته‌شده در جامعه فراهم کنند.

برای دستیابی به این هدف، وی ابتدا در فصل اول جایگاه کارآفرینی را در حیطه‌ی معماری مشخص می‌کند. همچنین در جهت دستیابی به درک وسیع‌تری از نحوه ارتباط بخش‌های مختلف صنعت ساختمانی با یکدیگر تلاش می‌کند. و درنهایت نیز به چگونگی سازمان‌دهی فرآیند طراحی در مسیر تبدیل ایده‌ها به محصول می‌پردازد.

در فصل دوم ابتدا نقش ارزش‌ها در روند طراحی و طریقه‌ی ارزش‌گذاری را بیان می‌کند. سپس نگاهی به نحوه‌ی شکل‌گیری ارزش‌ها در کارهای روزانه‌ی معماران می‌اندازد. و در ادامه نحوه‌ی دسترسی به برخی ارزش‌ها را بررسی می‌کند و گزینه‌های دیگری را پیشنهاد می‌دهد.

نویسنده در فصل سوم به این حقیقت می‌پردازد که یافتن ایده‌ها، علاوه‌بر بخش اساسی کار معماران؛ مشخصه‌ی بارز نوآوری نیز هست. چرا که ارزش‌ها بر تحقق ایده‌ها تاثیر می‌گذارند و متقابلاٌ ایده‌ها نیز ارزش‌هایی را می‌آفرینند که حتی تبدیل به نگرش می‌شوند. او همچنین نقش معمار را به‌مثابۀ شخصی بیان می‌کند که با نگاهی خلاقانه پروژه را بررسی می‌کند و با توجه به بستر، به دنبال خلق ایده‌ای جدید بنا بر درخواست کارفرمای خاص آن پروژه است. و به این موضوع می‌پردازد که نقش معمار بیان‌گر نوع نگاه او به خودش و طرز نگاه بقیه به اوست. درنهایت نیز موضوع چگونگی ایجاد فضایی برای رشد ایده‌ها و توجه به فرآیند اجرایی‌کردن آن‌ها را مطرح می‌کند.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کتاب معمار به مثابه کارآفرین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *