بازطراحی خلاقانه مبلمان داخلی

About the project

پروژه‌های redesign همان‌طور که از اسمشان پیداست، به بازطراحی عناصر موجود می‌پردازند تا با کمترین هزینه و تغییر، زیبایی و کارایی خود را باز یابند. امروزه با مورد اهمیت قرار گرفتن محیط زیست و اقتصاد چرخشی، بازطراحی با تاکید بر ایده‌های نوآورانه، بسیار مورد توجه طراحان و فعالان این حوزه قرار گرفته است.

پروژه پیش رو در مقیاس خرد طراحی و با درخواست کارفرما برای بازگشت به چرخه‌ی مصرف و تاکید بر طراحی خلاقانه شکل گرفته است.

توضیح مورد اول : با ترند شدن بازطراحی انواع جعبه ها در قالب قفسه کتاب، میز عسلی و …، با موافقت کارفرمای محترم، کاربرد این جعبه‌ها به صندلی و قفسه به‌صورت هم‌زمان تغییر پیدا کرد.

توضیح مورد دوم: برای رنگ‌آمیزی یکی از دیوارهای منزل، قرارگیری لوله گاز در میان دیوار، چالشی را برای ارائه ایده‌های خلاقانه برای رفع این مشکلِ زیبایی‌شناسانه ایجاد کرده بود که بعد از ارائه‌ی طرح‌های متعدد، طرحِ چراغ و پرنده مورد تایید کارفرما قرار گرفت.

طراح و مجری: نیلوفر علی‌نسب

1399.03.11
سرکار خانم هاشمی
Share