داستان ما

رویداد­هایی­ که در چند سال ابتدایی فعالیت، بیش از نُه هزار مشارکت و ارتباط و آشنایی با دغدغه هزاران معمار، کارفرما، اساتید دانشگاهی، دانشجویان و دانش ­آموختگان رو رقم زد، نقطه عطف فعالیت های ما بود و باعث شد هم­ مسیر­های زیادی برای بلند پروازی ها و دغدغه­ های مشترکمون پیدا کنیم.
در گذر از این مسیر، فعالیت­ های ما شفاف تر شد و در کنار طراحی معماری جمعی که با همراهی صد­ها نفر از دانش­ آموختگان معماری و اساتید دانشگاهی و دفاتر حرفه­ ای معماری انجام میشه، آموزش و پژوهش در زمینه معماری و شهرسازی هم به عنوان فعالیت­ های کلیدی سازمان، جریان گرفت.
معتقد بودیم و هستیم که قدرتمون رو از جمع ­مون می­ گیریم و همه­ مون برای آرزو های مشترک می­ جنگیم. هیچ فعالیتی در کانون ماشینی نیست! موفقیت تک تک­مون در گرو رسیدن به ارزش ها مشترک و موفقیت “ما” یعنی خانواده کانون هست و در این مسیر به صبر، مداومت، خلاقیت و مسئولیت های اجتماعی­ مون تاکید می ورزیم.

ما چکار میکنیم

Aaup.barsoo
آموزش هایی برای دانشجویان فارغ التحصیلان برای ورورد به بازار کار و ایجاد فرصت کارآموزی رایگان
Aaup.Studio
فعالیت های مستقل و حرفه ای پژوهشی و طراحی بصورت جمع سپاری
Aaup.ResearchLab
فعالیت های مستقل و حرفه ای پژوهشی و طراحی بصورت جمع سپاری
Aaup.Event
ایجاد فرصت برگزاری رویداد برای برندینگ اعضا و فرصت شبکه سازی

باهم همکاری کنیم؟