رزومه شخصی

f02e1e494e41f38e8289b9a0494aca48

زهرا حیدری

عضو دفتر رشد کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
  • کاردانی شهرسازی، دانشگاه پیام نور
  • کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه پیام نور
سوابق اجرایی
  • عضو دفتر رشد کانون معماران و شهرسازان (١٣٩۶-ادامه دارد)

مهارت های من

autocad 90%
corel 60%
skatch up 80%
gis 50%
photoshop 50%
icdl 90%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

زهرا حیدری

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

1
آموزش
...
2
پژوهش
...
3
طراحی
...
4
رویداد
...
5
نوآفرینی
...