شیوا غزنوی

شیوا غزنوی

عضو شبکه تخصصی کانون معماران و شهرسازان
مهارت ها
فتوشاپ ۹۰%
ایلاستریتور ۶۰%
اتودسک رویت ۸۰%
این دیزاین ۹۰%
اتوکد ۹۰%
اسکچ آپ ۸۰%
راینو ۶۰%
لومیون ۹۰%
پورتفولیو