رزومه شخصی

38b34dd3801757f2dd1f288ad4816c4e

شقایق شفیع پور عمرانی

عضو
سوابق تحصیلی
 • کاردانی معماری، موسسه آموزش عالی روزبهان
 • کارشناسی معماری، موسسه آموزش عالی روزبهان
 • کارشناسی ارشد معماری، موسسه آموزش عالی روزبهان
 • دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سوابق اجرایی
 • عضو دفتر رشد کانون معماران و شهرسازان
سوابق پژوهشی
 • رمان پاکباز-١٣٨٨-انتشارات پرسمان
 • مقاله بررسی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی-١٣٩۶-کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
 • atrium and recognition of sustainable architecture concepts-٢۰١٨-international conference of civil engineering,architecture and urbanism islamic iran
 • using green space in contruction for environmental protection and energy management purposes-٢۰١٩-international transaction journal of engineering,management,and applied sciences and technologies
 • مقاله اهمیت فضاهای تهی در معماری اسلامی-١٣٩۶-همایش ملی سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی زیر مجموعه دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی
 • مقاله استفاده از فضای سبز در ساخت به منظور حفظ محیط زیست و مدیریت انرژی-١٣٩٧-همایش جامع بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
 • مقاله معماری و یهودیت-١٣٩٧-سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران،معماری و صنعت ساختمان
 • use of green area in construction to preserve the environment and energy management-٢۰١٨-international conference of civil engineering architecture and unrbanism islamic iran”
افتخارات
 • رمان پاکباز-١٣٨٨-جشنواره خوارزمی

مهارت های من

Autocad ۸۵%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

شقایق شفیع پور عمرانی

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

۱
آموزش
...
۲
پژوهش
...
۳
طراحی
...
۴
رویداد
...
۵
نوآفرینی
...