رزومه شخصی

شیوا غزنوی

شیوا غزنوی

عضو شبکه تخصصی کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
سوابق اجرایی
 • عضو شبکه تخصصی کانون معماران و شهرسازان (نیم سال دوم ۱۳۹۹ – ادامه دارد)
 • مسئول غرفه ی دانشکده معماری در نمایشگاه بین المللی ارسیکا دانشگاه هنر اسلامی تبریز (١٣٩٨)
 • همکاری در برگزاری همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن (١٣٩٨)
 • طراحی پوستر و بروشور در کارگروه رسانه ی انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (١٣٩٨)
  طراحی پوستر و بروشور برای همایش و نمایشگاه بین المللی ارسیکا (١٣٩٨)
دوره های آموزشی گذرانده شده
 • ورکشاپ فتوشاپ دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز (١٣٩٧)
 • کارگاه یک روزه ی داستان طاق در معماری ایران – دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (١٣٩٧)
 • شرکت در نشست ها و برنامه های کانون معماران و شهرسازان (١٣٩٨ – ١٣٩۵)
 • همکاری با کانون معماران و شهرسازان در ساخت دیوار کودکان به مناسبت روز جهانی محیط زیست (١٣٩۵)

مهارت های من

Photoshop ۸۵%
AutoCAD ۸۰%
Rhino ۹۰%
M-Office ۹۰%
SketchUp ۹۰%
Revit ۹۰%
Lumion ۹۰%
V.Ray ۹۰%
Illustrator ۹۰%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

شیوا غزنوی

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

۱
آموزش
...
۲
پژوهش
...
۳
طراحی
...
۴
رویداد
...
۵
نوآفرینی
...