رزومه شخصی

cc3e4e351a50985ef0fbe166bcf9da77

ساناز کریمی

عضو دفتر رشد کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
  •  دانشجوی کارشناسی معماری، دانشگاه پیام نور واحد تبریز
سوابق اجرایی

  • عضو دفتر رشد کانون معماران و شهرسازان (١٣٩٩ – ادامه دارد)
  • عضو کارگروه آموزش، کانون معماران و شهرسازان (١٣٩٨)

مهارت های من

اتوکد٢Dو٣D 85%
فتوشاپ 80%
اسکچاپ 90%
لومیون 90%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

ساناز کریمی

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

1
آموزش
...
2
پژوهش
...
3
طراحی
...
4
رویداد
...
5
نوآفرینی
...