رزومه شخصی

cc3e4e351a50985ef0fbe166bcf9da77

ساناز کریمی

عضو دفتر رشد کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
  •  دانشجوی کارشناسی معماری، دانشگاه پیام نور واحد تبریز
سوابق اجرایی

  • عضو دفتر رشد کانون معماران و شهرسازان (١٣٩٩ – ادامه دارد)
  • عضو کارگروه آموزش، کانون معماران و شهرسازان (١٣٩٨)

مهارت های من

اتوکد٢Dو٣D ۸۵%
فتوشاپ ۸۰%
اسکچاپ ۹۰%
لومیون ۹۰%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

ساناز کریمی

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

۱
آموزش
...
۲
پژوهش
...
۳
طراحی
...
۴
رویداد
...
۵
نوآفرینی
...