رزومه شخصی

817b213202c2b3d465febca4f0c0e8e6

سودابه آقابالازاده

عضو شبکه تخصصی کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
 • دیپلم گرافیک، هنرستان دخترانه انقلاب شهر مرند
 • کارشناسی مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی-دانشگاه سمنان (1394-1390)
 • دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی _گرایش: میراث شهری_دانشگاه علم و صنعت تهران(1397- ادامه دارد)
سوابق اجرایی
 • عضو شبکه تخصصی کانون معماران و شهرسازان (نیم سال دوم ۱۳۹۹ – ادامه دارد)
 • همکاری با تیم اجرایی نشست تخصصی کمیسیون هنر و معماری اسلامی پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، دانشگاه علم و صنعت تهران- دانشکده معماری و شهرسازی(1398)
 • شرکت نشست تخصصی کمیسیون هنر و معماری اسلامی پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، دانشگاه علم و صنعت تهران- دانشکده معماری و شهرسازی(1398)
 • همکاری با تیم اجرایی سمینار بین المللی تجارب موفق بازآفرینی در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی (١٣٩٧)
 • شرکت سمینار بین المللی تجارب موفق بازآفرینی در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی (١٣٩٧)
 • شرکت در نشست و کارگاه “هندسه در معماری اسلامی و کاربرد آن در معماری امروز” با حضور پروفسور ژان مارک کاسترا (ریاضی دان و یکی از طراحان گروه نورمن فاستر-دانشگاه علم و صنعت تهران – (1397)
 • شرکت در نشست “بررسی مقایسه ای مقرنس در معماری ایران و شمال آفریقا” یا حضور پروفسور ژان مارک کاسترا و دکتر حمیدرضا کاظم پور-دانشگاه علم و صنعت تهران-(1397)
 • شرکت در دومین مسابقه کوشک کاغذی در دانشکده معماری دانشگاه همدان-(1393)
 • شرکت در کارگاه فتوگرامتری در معماری _دانشگاه سمنان(1392)
 • شرکت در ورکشاپ مستندنگاری بافت تاریخی سمنان(1391)
 • همکاری در کارگاه مرمتی ارگ تاریخی شهر سمنان (1391)
 • همکاری با دفتر تبلیغاتی گرافیکی(1386)
 • برپایی نمایشگاه آثار گرافیکی و نقاشی (1385-1386)
افتخارات
 • کسب مقام دوم در ورکشاپ هنر و مقاومت ، دانشگاه سمنان (1393)(ورکشاپ هنرهای تجسمی)
 • کسب مقام دوم در اولین کارگاه آشنایی با اجرای طاق و انواع آن در دانشگاه سمنان با عنوان خشت اول (1390)
 • کسب مقام اول در جشنواره هنرهای تجسمی شهرستان مرند (1389)
سوابق تحقیقاتی
 • طرح حفاظت و ساماندهی حمام ایلخانی (محوطه جهانی تخت سلیمان)، (1394)- پایان نامه دوره کارشناسی
 • نقش باغات روستایی در احیای بافت روستای زنوز با رویکرد گردشگری کشاورزی(نمونه موردی:دهستان زنوزاق)، (1399- ادامه دارد)- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
دوره های آموزشی گذرانده شده
 • شرکت در ورکشاپ مستند نگاری بافت تاریخی سمنان (١٣٩١)
 • شرکت در کارگاه مرمتی ارگ تاریخی شهر سمنا ن (١٣٩١)
 • شرکت در کارگاه فتوگرامتری در معمار ی (١٣٩٢)
 • شرکت در دومین مسابقه کوشک کاغذی در دانشکده معماری دانشگاه همدان (١٣٩٣)
 • شرکت در سمینار تجارب موفق بازآفرینی در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی  (١٣٩٧)
 • همکاری با تیم اجرایی سمینار تجارب موفق بازآفرینی در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی  (١٣٩٧)
 • شرکت در نشست تخصصی کمیسیون هنر و معماری اسلامی پنجمین کنگره بی نالمللی علوم انسانی اسلامی، دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده معماری و شهرسازی
 • همکاری با تیم اجرایی نشست تخصصی کمیسیون هنر و معماری اسلامی پنجمین کنگره بی نالمللی علوم انسانی اسلامی، دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده معماری و شهرسازی

مهارت های من

Photoshop 70%
Office 65%
AutoCad 80%
Skethup 85%
٣D Max 75%
Corel Draw 65%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

سودابه آقابالازاده

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

1
آموزش
...
2
پژوهش
...
3
طراحی
...
4
رویداد
...
5
نوآفرینی
...