رزومه شخصی

817b213202c2b3d465febca4f0c0e8e6

سودابه آقابالازاده

عضو شبکه تخصصی کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
 • دیپلم گرافیک، هنرستان دخترانه انقلاب شهر مرند
 • کارشناسی مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی-دانشگاه سمنان (۱۳۹۴-۱۳۹۰)
 • دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی _گرایش: میراث شهری_دانشگاه علم و صنعت تهران(۱۳۹۷- ادامه دارد)
سوابق اجرایی
 • عضو شبکه تخصصی کانون معماران و شهرسازان (نیم سال دوم ۱۳۹۹ – ادامه دارد)
 • همکاری با تیم اجرایی نشست تخصصی کمیسیون هنر و معماری اسلامی پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، دانشگاه علم و صنعت تهران- دانشکده معماری و شهرسازی(۱۳۹۸)
 • شرکت نشست تخصصی کمیسیون هنر و معماری اسلامی پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، دانشگاه علم و صنعت تهران- دانشکده معماری و شهرسازی(۱۳۹۸)
 • همکاری با تیم اجرایی سمینار بین المللی تجارب موفق بازآفرینی در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی (١٣٩٧)
 • شرکت سمینار بین المللی تجارب موفق بازآفرینی در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی (١٣٩٧)
 • شرکت در نشست و کارگاه “هندسه در معماری اسلامی و کاربرد آن در معماری امروز” با حضور پروفسور ژان مارک کاسترا (ریاضی دان و یکی از طراحان گروه نورمن فاستر-دانشگاه علم و صنعت تهران – (۱۳۹۷)
 • شرکت در نشست “بررسی مقایسه ای مقرنس در معماری ایران و شمال آفریقا” یا حضور پروفسور ژان مارک کاسترا و دکتر حمیدرضا کاظم پور-دانشگاه علم و صنعت تهران-(۱۳۹۷)
 • شرکت در دومین مسابقه کوشک کاغذی در دانشکده معماری دانشگاه همدان-(۱۳۹۳)
 • شرکت در کارگاه فتوگرامتری در معماری _دانشگاه سمنان(۱۳۹۲)
 • شرکت در ورکشاپ مستندنگاری بافت تاریخی سمنان(۱۳۹۱)
 • همکاری در کارگاه مرمتی ارگ تاریخی شهر سمنان (۱۳۹۱)
 • همکاری با دفتر تبلیغاتی گرافیکی(۱۳۸۶)
 • برپایی نمایشگاه آثار گرافیکی و نقاشی (۱۳۸۵-۱۳۸۶)
افتخارات
 • کسب مقام دوم در ورکشاپ هنر و مقاومت ، دانشگاه سمنان (۱۳۹۳)(ورکشاپ هنرهای تجسمی)
 • کسب مقام دوم در اولین کارگاه آشنایی با اجرای طاق و انواع آن در دانشگاه سمنان با عنوان خشت اول (۱۳۹۰)
 • کسب مقام اول در جشنواره هنرهای تجسمی شهرستان مرند (۱۳۸۹)
سوابق تحقیقاتی
 • طرح حفاظت و ساماندهی حمام ایلخانی (محوطه جهانی تخت سلیمان)، (۱۳۹۴)- پایان نامه دوره کارشناسی
 • نقش باغات روستایی در احیای بافت روستای زنوز با رویکرد گردشگری کشاورزی(نمونه موردی:دهستان زنوزاق)، (۱۳۹۹- ادامه دارد)- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
دوره های آموزشی گذرانده شده
 • شرکت در ورکشاپ مستند نگاری بافت تاریخی سمنان (١٣٩١)
 • شرکت در کارگاه مرمتی ارگ تاریخی شهر سمنا ن (١٣٩١)
 • شرکت در کارگاه فتوگرامتری در معمار ی (١٣٩٢)
 • شرکت در دومین مسابقه کوشک کاغذی در دانشکده معماری دانشگاه همدان (١٣٩٣)
 • شرکت در سمینار تجارب موفق بازآفرینی در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی  (١٣٩٧)
 • همکاری با تیم اجرایی سمینار تجارب موفق بازآفرینی در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی  (١٣٩٧)
 • شرکت در نشست تخصصی کمیسیون هنر و معماری اسلامی پنجمین کنگره بی نالمللی علوم انسانی اسلامی، دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده معماری و شهرسازی
 • همکاری با تیم اجرایی نشست تخصصی کمیسیون هنر و معماری اسلامی پنجمین کنگره بی نالمللی علوم انسانی اسلامی، دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده معماری و شهرسازی

مهارت های من

Photoshop ۷۰%
Office ۶۵%
AutoCad ۸۰%
Skethup ۸۵%
٣D Max ۷۵%
Corel Draw ۶۵%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

سودابه آقابالازاده

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

۱
آموزش
...
۲
پژوهش
...
۳
طراحی
...
۴
رویداد
...
۵
نوآفرینی
...