با ایجاد یک قرارداد بی‌نقص از کسب و کار خود در برابر دعاوی غیرضروری و استرس ناشی از آن محافظت کنید!

تنظیم و طی مراحل قرارداد، از خسته‌کننده‌ترین مراحل ابتدایی انجام یک پروژه برای معماران تلقی می‌شود. به‌طوری‌که معماران ترجیح می‌دهند، به سرعت از این مرحله گذر کرده و هرگز به آن رجوع نکنند. این شرایط تنها زمانی ممکن است که طرف مقابل مطئمن باشد که هیچ ایراد و نکته ابهامی در قرارداد وجود ندارد و نسخه‌ای از آن همیشه در دسترس معمار است. پس بهتر است تمرکز کافی روی تنظیم قرارداد داشته باشید و نسخه‌ای از آن را همیشه در پوشه پروژه‌تان نگه‌داری کنید.

مجموعه حاضر شامل چه مواردی است:

  • فایل شماره ۱ : تفهیم نامه طراحی معماری – چک لیست اختصاصی کانون معماران و شهرسازان
  • فایل شماره ۲: استاندارد قرارداد طراحی معماری پروژه‌های کوچک مقیاس (موسسه معماران آمریکا – AIA)
  • فایل شماره ۳: الگوی قرارداد طراحی معماری – اختصاصی کانون معماران و شهرسازان
نسخه
دیجیتالی
نگارنده
تحریریه کانون معماران و شهرسازان
تعداد صفحه‌ها
۲۰
سال انتشار
۱۴۰۰

۵۹,۰۰۰تومان