رزومه شخصی

f90b7ec4f076eaf4e594ea347cda813e

پرستو جعفری

عضو کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
  • کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه بناب (١٣٩۶)
  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری گرایش اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (١٣٩٧)
سوابق اجرایی
  • عضو کانون معماران و شهرسازان (١٣٩٨)
  • تولید محتوا برای ٣studio از گروه نرم افزاری درخت (١٣٩۶)
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

  • اینترنت اشیا در معماری
  • روانشناسی محیط
  • پژوهش و تولید محتوا

مهارت های من

Autocad 85%
٣ds Max 80%
Photoshop 90%
Depthmap X 90%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

پرستو جعفری

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

1
آموزش
...
2
پژوهش
...
3
طراحی
...
4
رویداد
...
5
نوآفرینی
...