رزومه شخصی

محمود تاملی

محمود تاملی

مشاور امور بین الملل کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه تبریز
 • کارشناسی ارشد معماری ساخت دانشگاه پلی تکنیک میلان
سوابق اجرایی
 • مشاور امور بین الملل کانون معماران و شهرسازان (١٣٩٨-ادامه دارد)
 • دستیار کنترل پروژه و برنامه ریزی ساخت پروژه New Odense University Hospital   در شرکت OHPT  دانمارک
 •  دستیار مدیر BIM  شرکت CMB Carpi  میلان ایتالیا
 • کارورزی در پروژه های ساخت مجموعه  City Life برج Zaha Hadid  و Daniel Libeskind  در CMB  میلان ایتالیا
 • کارورزی در پروژه ساخت برج شرکت بیمه Unipol – در CMB  میلان ایتالیا
 • کارورزی در پروژه ساخت مجتمع مسکونی Uptown در CMB  میلان ایتالیا
 • کارورزی در پروژه بازسازی دانشگاه – ونیز در CMB  ایتالیا
 • کارورزی در پروژه ایران مال – شرکت Planimetro میلان ایتالیا
 • کارورزی در پروژه برج  Daniel Libeskind در ایتالیا – شرکت AIACEsrl میلان ایتالیا
 • عضو هیئت مدیره شرکت بیمه گستر زندگی (١٣٨٧-ادامه دارد)
 • مدیر مرکز همکاری های بین الملل اتحادیه معماری، مرمت و شهرسازی (١٣٩۵-١٣٩۶)
 • مدیر بنیاد نخبگان اتحادیه معماری، مرمت و شهرسازی (١٣٩۶)
 • عضو هیئت مدیره شرکت پارس مدریک – (١٣٩١-١٣٩٣)
 • مشاور امور بین الملل اتحادیه معماری، مرمت و شهرسازی (١٣٩۶-١٣٩٨)
 • موسس و دبیر انجمن علمی معماری پایدار دانشگاه تبریز (١٣٩۴-١٣٩۵)
 • عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشگاه تبریز (١٣٩۴-١٣٩۵)
 • مدیر اجرایی دپارتمان معماری هنر مجمتع فنی تهران، شعبه تبریز (١٣٩۵)
پروژه های اجرایی و تحقیقاتی

 • دستیار تحقیق در VELUXLAB  دانشگاه پلی تکنیک میلان
 • مشارکت در زیرشاخه BIM۴REV پروژه فناوری و تحقیقاتی HORIZON ٢۰٢۰ اتحادیه اروپا
 • طرح های تحقیقاتی بین رشته ای معماری و اینترنت اشیا Tepore I و Tepore II
 • مشارکت در رساله دکتری طراحی پارامتریک نمودار سه بعدی نماد Active House
 • طراحی نمای پویا منطبق با محیط با کیت های Arduiono
 • پروژه اجرایی – تحقیقاتی بهینه سازی بام سبز VELUXLAB
 • مقاله جهت گیری در معماری و نقش آن در شکل گیری خانه های تاریخی تبریز
دوره های آموزشی گذرانده شده

 • پرواز با پهباد از Danish Transport, Construction and Housing Authority – دانمارک
 • دوره تخصصی اتصالات تاسیسات ساختمان در شرکت HILTI Italia
 • دوره Design Optioneering در دانشگاه پلی تکنیک میلان
 • دوره Technology and design in BIM environment در دانشگاه پلی تکنیک میلان

مهارت های من

AutocadAgisoft Metashape ۸۵%
Synchro Pro ۸۰%
Grasshopper ۹۰%
٣Ds MAX ۹۰%
Revite ۹۰%
Solibri ۹۰%
Unity Augmented Reality ۹۰%
Active House Radar ۹۰%
Photoshop ۹۰%
Illustrator ۹۰%
Augment ۹۰%
Lumion ۹۰%
V-Ray ۹۰%
Programming in Python ۹۰%
Synchro Scripting ۹۰%
BIM ۴D Time scheduling ۹۰%
BIM ۵D Cost analysis ۹۰%
BIM ۶D Sustainability ۹۰%
Point cloud and laser scan technologies ۹۰%
Augmented reality for complex construction problem solving ۹۰%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

محمود تاملی

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

۱
آموزش
...
۲
پژوهش
...
۳
طراحی
...
۴
رویداد
...
۵
نوآفرینی
...