رزومه شخصی

مرتضی میرغلامی

مرتضی میرغلامی

عضو شورای علمی کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی ارشد پیوسته معماری دانشگاه علم و صنعت (١٣٨١)
 • دکتری طراحی شهری دانشگاه ملبورن استرالیا (١٣٨٨)
سوابق اجرایی
 • دانشیار طراحی شهری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • سرپرست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز – (١٣٩٢-١٣٩٨)
 • عضو کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی بر موسسات پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز – (١٣٩۴-١٣٩۶)
 • عضو کمیته ارتقاء سیما و منظر شهری اداره راه و شهرسازی اداره راه و شهرسازی – (١٣٩٢-ادامه دارد)
 • مشاور مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی (١٣٩٣-١٣٩۴)
سوابق پژوهشی
 • ادراک شاخصه های شفابخشی محیطهای طبیعی و کاربرد آن درطراحی محیط انسان ساخت- اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی- ۱۳۹۳
 • ارتقا کیفیت کالبدی جداره خیابان ها در جهت بهبود منظر شهری- سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری – ۱۳۹۷
 • ارتقای حس امنیت در فضای شهری، نمونه پژوهشی؛ خیابان منفرد مشهد – چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری – ۱۳۹۵
 • ارزیابی الگوهای پایدار روستای پلکانی زنوزق واقع در استان آذربایجان شرقی باکاربست مفهوم کیفیت بی نام کریستوفر الکساندر – اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار – ۱۳۹۳
 • ارزیابی تاثیرساخت وسازهای شهری در یک دهه اخیر بر هویت شهر مشهد – اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان – ۱۳۹۲
 • ارزیابی تاثیرساخت وسازهای شهری دریک دهه اخیربرهویت شهرمشهد – کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری – ۱۳۹۲
 • ارزیابی تأثیر ساخت و سازهای شهری در یک دهه اخیر بر هویت شهر مشهد – کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار – ۱۳۹۳
 • استخراج زبان الگوی شهر تبریز در دوره ایلخانیان الگو شناسی مکتب شهرسازی تبریز ایلخانی – اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی – ۱۳۹۳
 • انعکاس درون مایه ها و ویژگی های معماری ایرانی در آثار لویی کان – اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار – ۱۳۹۲
 • Essays on the reading and understanding of the Iranian mosque architecture, according to the form and symbol – کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی – ۱۳۹۴
 • Evaluating the effects of globalization on Tehran’s Urban Form   پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی – ۱۳۹۰
 • بازتاب جنسیت در فضاهای شهری سنتی ایران در دوره صفویه   اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی – ۱۳۹۰
 • باززندهسازی بلوک پاساژ تبریز با بهرهگیری از مفهوم خیابانهای دوستدارپیاده در جهت افزایش روابط اجتماعی – همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری – ۱۳۹۳
 • بازنگری مفهوم شهروندی در فضاهای معماری و شهری (نمونه موردی: چهارراه ولیعصر تهران (عج)) – اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن – ۱۳۹۷
 • بررسی امنیت و آنومی در محلات شهری بر اساس مولفه های تحلیل امنیت با بهره گیری از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای ( ANP) ( مورد پژوهی: محله پونک و محله عمری های قزوین) – دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر – ۱۳۹۵
 • بررسی تأثیر دین و اعتقادات مذهبی بر ساختار کالبدی و طبیعی شهرهای تاریخی با تأکید بر رویکرد معنا شناختی  اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا و اکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی – ایرانی – ۱۳۹۳
 • بررسی توسعه پایدار شهری در مقیاس محله ای – دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری – ۱۳۹۳
 • بررسی عوامل زمینه گرایی در سایت تاریخی مقبره الشعرا تبریز  کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر – ۱۳۹۶
 • بررسی معیارهای رویکرد زمینه گرایی درطراحی محورهای پیاده بافت های تاریخی – کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی – ۱۳۹۵
 • بررسی و تبیین محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری با اولویت پیاده در بافت تاریخی شهر قزوین – دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر – ۱۳۹۵
 • تاثیر مناسب سازی فضاهای عمومی شهری براساس تجربه زیسته و ویژگی های زنان بر پایداری شهری – سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری – ۱۳۹۷
 • تاثیر مناسب سازی فضاهای عمومی شهری براساس ویژگی ها و تجربه زیسته زنان بر پایداری شهری – چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار – دبی و مصدر – ۱۳۹۶
 • تأثیر رویکردهای پایداری بر هویت شهری در شهرهای عربی (نمونه موردی: شهر کربن صفر مصدر) – کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر – ۱۳۹۳
 • تأثیر نور و رنگ در فضای داخلی مسکونی معماری ایرانی اسلامی – سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون – ۱۳۹۲
 • تحلیل و ارزیابی خانه سالمندان رابرت ونتوری بر اساس نظریه زبان الگوی کریستوفر الکساندر (دو رویکرد پسامدرن) – اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار – ۱۳۹۲
 • تدوین راهنمای طراحی شهری و مدل مفهومی جهت ارتقای کیفیت جذابیت بصری پیاده راه محور پیاده منفرد مشهد – سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی – ۱۳۹۵
 • خلق فضاهای شهری عادلانه بر اساس اصول حکمروایی خوب شهری (نمونه موردی: شهر تبریز) – سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری – ۱۳۹۷
 • خوانش نشانه شناسانه مساجد معاصر ایران با توجه به رابطه فرم و نماد – سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری – ۱۳۹۴
 • سنجش ارزش های مستتر میراث معماری و شهرسازی در بافت تاریخی شهر تبریز با استفاده از تکنیک TOPSIS – همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران – ۱۳۹۴
 • شبکه فضاهای عمومی گامی به سوی شهرسازی انسجام بخش    دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر – ۱۳۹۵
 • شناسایی الگوهای طراحی به منظورآفرینش فرم پایدار شهری در توسعه های میان افزا     دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری – ۱۳۹۳
 • ضرورت ایجاد سیستم پیادهمداری در راههای منتهی به حرم مطهررضوی موسوم به رهباغ اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری – ۱۳۹۴
 • طراحی جداره خیابان ها با هدف ارتقا هویت منظر شهری – سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری – ۱۳۹۷
 • طراحی منطقه گرا : نگرشی نو در ایجاد تعامل طراحی شهری با بستر فرهنگی اقلیمی سکونت گاه های زاگرس – سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری – ۱۳۹۴
 • فضای شهری و زنان – کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار – ۱۳۹۳
 • گونه شناسی مسکن روستایی بلوچستان با رویکرد اقلیمی – پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری – ۱۳۹۶
 • مطالعه تطبیقی عوامل و میزان رضایتمندی مردم از مساجد گذشته و معاصر ایران نمونه موردی مساجد دوره صفویه اصفهان و دوره معاصر تهران – سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری – ۱۳۹۴
 • مفاهیم نهفته در زیارت در انطباق با طرح ره باغ های منتهی به حرم امام رضا(ع) – کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا – ۱۳۹۳
 • مقایسه بازارتاریخی و بازارهای معاصر در شهرهای تاریخی ایران نمونه موردی: شهر اصفهان – ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری – ۱۳۹۷
 • مقایسه تطبیقی ساختار کالبدی – عملکردی بازارهای قدیم با مراکز خرید امروزی از منظرپاسخگویی به نیازهای زنان – دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی – ۱۳۹۲
 • مقایسه تطبیقی سطوح حس مکان در محلات سنتی و طراحی شده درمحلات بهداری و سیدجواد ارومیه با استفاده از مدل TOPSIS – سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری – ۱۳۹۴
 • مقایسه تطبیقی شیوه باغ سازی دوران ساسانی و اسلامی – اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار  ۱۳۹ –
 • مقایسه تطبیقی مولفه های کیفیت فضای شهری در پیاده راه تربیت شهر تبریز و خیام جنوبی شهر ارومیه با استفاده از تکنیک TOPSIS – سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری – ۱۳۹۴
 • نقش بازآفرینی پایدار میادین تاریخی در توسعه گردشگری فرهنگی – سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری – ۱۳۹۷
 • بررسی تاثیر دین و اعتقادات مذهبی بر ساختار کالبدی و طبیعی شهرهای تاریخی با تاکید بر رویکرد معناشناختی   اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا (واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی-ایرانی) – ١٣٩٣
 • از چهار باغ تا ره باغ در مشهد – کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا – ١٣٩٣
 • مفاهیم نهفته در “زیارت” در انطباق با طرح “ره باغ” های منتهی به حرم امام رضا (ع)    کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا – ١٣٩٣
 • تاثیر رویکرد هاي پایداري بر هویت شهري در شهرهاي عربی (نمونه موردي:شهر کربن صفر مصدر)     کنگره بین المللی پایداري درمعماري و شهرسازي-شهر مصدر – ٢۰١۵
 • شناسایی الگوهای طراحی به منظور آفرینش فرم پایدار شهری در توسعه های میان افزا    دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری – ١٣٩٣
 • ارزیابی الگوهای پایدار روستای پلکانی زنوزق واقع در استان آذربایجان شرقی با کاربست  مفهوم «کیفیت بی نام» کریستوفر الکساندر – کنفرانس ملی شهرسازی مدیریت شهری و توسعه پایدار -١٣٩٣
 • مقایسه تطبیقی ساختار کالبدی- عملکردی بازارهای قدیم با مراکز خرید امروزی از منظر پاسخگویی به نیازهای زنان (پذیرش شده) – دومین همایش معماری و شهرسازی اسلامی (از نظریه تا کاربرد) – ١٣٩٢
 • ارزیابی تاثیر ساخت و سازهای شهری در یک دهه اخیر بر هویت شهر مشهد – کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار – ١٣٩٣
 • فضای شهری و زنان – کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار – ١٣٩٣
 • تاثیر نور و رنگ در فضای داخلی مسکونی معماری ایرانی اسلامی – سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون – ١٣٩٢
 • استخراج زبان الگوی شهر تبریز در دوره ایلخانیان الگوشناسی مکتب شهرسازی تبریز ایلخانی – اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی – ١٣٩٣
 • بازآفرینی مفهوم کوچه های مسکونی با تاکید بر ارزش های اسلامی ایرانی – اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی – ١٣٩٣
 • ارزیابی امنیت زنان در سکونتگاههای غیر رسمی با تاکید بر ارزشهای اسلامی ایرانی – اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی – ١٣٩٣
 • ادراک شاخصه های شفابخشی محیطهای طبیعی و کاربرد آن در طراحی محیط انسان ساخت – اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی – ١٣٩٣
 • بررسی روش های یادگیری الکترونیکی معماری با تاکید بر دانشکده های مجازی آیکوداموس و VIPA (پذیرش شده) – دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال – ١٣٩٢
 • الهام از آموزه های حکمت اسلامی در ایجاد معماری انسان ساز اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی – ١٣٩٢
 • بازتاب جنسیت در فضاهای شهری سنتی ایران در دوره صفویه   اولین همایش معماری و شهرسازی اسلامی – ١٣٩۰
 • میزان تاثیرگذاری رنگ بر ایجاد حس مطلوب در رستورانها  (پوستر) – دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون – ١٣٩۰
 • بررسی نقش ارزش های میراث فرهنگی )میراث معماری و شهرسازی( در حفاظتProceedings of the ٨the International Conferenceon urban growth & conservation in Euro-Asia corridor   – ٢۰١٢
 • تاملی بر مفهوم زندگی پیاده در شهر: نمونه موردی پیاده راه تربیت (چکیده مقاله) – همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر – ١٣٩۰
 • مناسب سازی فضاهای شهری به منظور استفاده گروههای خاص (زنان) (چکیده مقاله) – همایش زنان و زندگی شهری – ١٣٩١
 • تعریف هنر اسلامی از منظر جامعه شناسی هنر و نقش آن در بازتولید هنر دینی در عصر مدرن(چکیده مقاله) – همایش عرفان در هنر – ١٣٩١
 • Crime prevention and neighborhood structure: the case of Narmak in Tehran(چکیده مقاله) CP & C CONFERENCE: Social and Environmental strategies for safer neighborhoods – ٢۰١٢
 • انعکاس درون مایه ها و ویژگیهای معماری ایرانی در آثار لویی کان(چکیده مقاله) – اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زی – ١٣٩٢
 • الگوی محله پاسخده در شهرهای ایران (چکیده مقاله) – طراحی شهری :از تئوری تا عمل در ایران از اواخر  دهه١٩۵۰ میلادی به بعد – ١٣٩١
 • نما و سیمای شهری معاصر در بستر فرهنگ و اندیشه (چکیده مقاله) – طراحی شهری :از تئوری تا عمل در ایران از اواخر  دهه١٩۵۰ میلادی به بعد – ١٣٩١
زمینه های پژوهشی مورد علاقه
 • الگوها و نظریه های نوین در طراحی شهری
 • زندگی روزمره و فضاهای شهری
 • مدرنیته و سنت در شهرهای ایرانی-اسلامی
 • مکان و مکان سازی
 • سیر تحول فضاهای شهری و میدانها در ایران
 • فرهنگ و مصرف فضا در شهرهای معاصر
 • جهانی شدن و هویت شهرها

مرتضی میرغلامی

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

۱
آموزش
...
۲
پژوهش
...
۳
طراحی
...
۴
رویداد
...
۵
نوآفرینی
...