رزومه شخصی

8d28c5bf6e80436e1d30f621723911d8

فرناز علیپور امتنانی

عضو دفتر رشد کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
  • کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه سراسری ارومیه
  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه سراسری ارومیه
سوابق اجرایی
  • عضو دفتر رشد کانون معماران و شهرسازان
سوابق پژوهشی
  • ارتقاء تاب آوری بافت فرسوده ی شهری تبریز با رویکرد برنامه ریزی فضایی- مکانی
  • ارتقاء تاب آوری بافت فرسوده ی شهری تبریز با تاکید بر معیار های ارتباط و هم پیوندی
  • ساماندهی محور گردشگری شهر در جهات توسعه ی پایدار نمونه ی موردی: روستای هروی
  • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش تقاضای سفر نمونه موردی: ارومیه

مهارت های من

AutoCAD ٢d&٣d ۸۵%
arc gis ۸۰%
٣DS Max ۹۰%
depthmap ۹۰%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

فرناز علیپور امتنانی

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

۱
آموزش
...
۲
پژوهش
...
۳
طراحی
...
۴
رویداد
...
۵
نوآفرینی
...