رزومه شخصی

1c410834cb69debb55457c62a70964be

بابک چلبی یانی

عضو کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه سراسری بناب
 • کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشگاه تهران
سوابق اجرایی
 • سردبیر بخش معماری و صفحه آرای نشریه ی “تکنولوژی و ساخت و ساز” نشریه ی برگزیده دانشگاه (١٣٩٢)
 • دبیر همایش منطقه ای معماری دانشگاه بناب با محور های “مفهوم معماری و کانسپت و آموزش فرآیند (١٣٩٢)
 • عضو هیات موسسان، شورای مرکزی و دبیر انجمن بین رشته ای و دانشجویی بتن در دانشگاه بناب (١٣٩٢-١٣٩٣)
 • مسئول دفتر برنامه ریزی و خدمات آموزشی و پژوهشی”کانون معماران و شهرسازان جوان آذربایجان شرقی” از تاریخ (١٣٩۴-١٣٩۵)
 • همکاری در اجرای مانور پدافند غیر عامل در امامزاده صالح کلانشهر تهران با همکاری ستاد مدیریت بحران منطقه یک (١٣٩۵)
 • همکاری در اجرای مانور پدافند غیر عامل در مترو قائم کلانشهر تهران با همکاری با ستاد مدیریت بحران منطقه یک (١٣٩۵)
 • همکاری در برگزاری “هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا”، تهران (١٣٩۵)
 • همکاری در طرح “مدرسه آماده ” توسط سازمان پیش گیری و مدیریت بحران و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران (١٣٩۵-١٣٩۶)
 • اجرای طرح آموزش مقابله با گرمایش زمین در مدرسه دبیرستان فرزانگان شهر اندیشه استان تهران، با همکاری دانشگاه آلبانی- دانشگاه ایالتی نیویورک، از تاریخ (١٣٩۵ – ادامه دارد)
 • عضو کادر اجرایی “چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران” ١٣٩۶
سوابق حرفه ای
 • مهندسین مشاور آنارادیه: مهندس کارشناس طراحی و نظارت (١٣٩٣)
  مهندسین مشاور نقش سازان پارس: کارشناس نظارت و طراحی (١٣٩٣-١٣٩۴)
  عضو هیئت موسسان شرکت محیط زیستی پایدار توسعه آکام – مدیر بخش ارزیابی مخاطرات و تغییر اقلیم (١٣٩۶)
سوابق پژوهشی
 • Studying and analyzing physically and environmental problems of a village with the purpose of the management of clean energy sources and sustainable development approach (Case study: Ashan Village), ١٣th International Conference on Clean Energy ٢۰١۴ Istanbul / Turkey, June ٨th-١٢th ٢۰١۴
 • A study concerning stable ventilation of Showadan with the approach of optimizing energy consumption in hot and humid climatic architecture of Iran – (sample study: the cities Shushtar and Dezful), ١th International Conference on Civil, Architecture and Urban sustainable development, (EN), Tabriz/Iran, December ١٨th- ١٩th ٢۰١٣
 • Application of fault tree analysis to prepare nonstructural fragility curves, The International Conference on Recent Progresses in Civil Engineering, (FA), Iran/Amol/Shomal university, ١۵&١۶ November, ٢۰١٧
 • کنگره بین المللی اخلاق در علوم ،”» اخلاق مبتنی بر نیاز « “بررسی اخلاق زیست محیطی با پردازش نظریه روانشناسی و فناوری، ایران/ تهران (١٣٩۶)
طرح های پژوهشی
 • همکار تحقیقاتی در طرح پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری “ارائه الگوی ارزیابی عرضه و تعادل خدمات اکوسسیتمی زیر ساخت های سبز شهری تبریز”- مجریان طرح دکتر اسماعیل صالحی و دکتر وحید امینی پارسا
سوابق آموزشی
 • برگزاری کارگاه آموزشی روش ساخت سازه های ماکارونی در دانشگاه بناب به عنوان مدرس و همکار در برگزاری مسابقه سازه ماکارونی (١٣٩۰)
 • برگزاری کارگاه به مناسبت روز فرارفت از زمین با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری برای مدیران ارشد فرمانداری شهر ملارد به عنوان تسهیلگر (١٣٩۵)
 • برگزاری کارگاه های تفکر انتقادی و تفکر سیستمی در مدرسه دبیرستان فرزانگان شهر اندیشه استان تهران (١٣٩۶)
 • ارائه دهنده دعوت شده برای آموزش مجازی “تیم سازی و تسهیلگری تعارض سازنده” در برنامه آموزشی مجازی “توسعه پایدار و راهبری” توسط دانشگاه آلبانی_دانشگاه ایالتی نیویورک با همکاری سازمان بهداشت جهانی (١٣٩٨)
کارگاه و دوره های آموزشی
 • کارگاه علمی-پژوهشی سازه های فضاکار توسط دانشگاه صنعتی سهند و انجمن علمی سازه های فضاکار ایران – (١٣٩٢)
 • دوره آموزش مجازی یکساله ” مدیریت و راهبری محیط زیست و بهداشت محیط زیست” و ارائه پروپوزال، دانشگاه آلبانی_دانشگاه ایالتی نیویورک با همکاری سازمان بهداشت جهانی (١٣٩۵-١٣٩۶)
 • سومین دوره آموزش های درون سازمانی ویژه خانه محیط زیست و توسعه پایدار با موضوعات مبانی و شناخت محیط زیست،اصول و مبانی آلودگی های محیط زیست، آلودگی آب، آلودگی خاک، آلودگی هوا، کنترل آلودگی (١٣٩۶)
 • دوره آموزش مجازی ” منتورشیپ توسعه پروپوزال”، دانشگاه آلبانی_دانشگاه ایالتی نیویورک با همکاری – سازمان بهداشت جهانی (١٣٩٧-١٣٩٨)
 • کارگاه ظرفیت سازی و ممدیریت دان برای سامزان های مردم نهاد و اجتماع محور در تاب آوری و مدیریت فرسایش زمین – جامعه حامیان زمین (١٣٩٨)

مهارت های من

AutoCAD ٢d&٣d ۸۵%
Revit ۸۰%
٣DS Max ۹۰%
Photoshop ۹۰%
Lightroom ۹۰%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

بابک چلبی یانی

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

۱
آموزش
...
۲
پژوهش
...
۳
طراحی
...
۴
رویداد
...
۵
نوآفرینی
...