رزومه شخصی

b7bf916243003f4e1f585b8c094bb67f

آیسان پاشائی

عضو دفتر رشد کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
  • کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد واحد تبریز
سوابق اجرایی
  • عضو دفتر رشد کانون معماران و شهرسازان

مهارت های من

Sketchup 85%
٣DS Max 90%
Vray 90%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

آیسان پاشائی

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

1
آموزش
...
2
پژوهش
...
3
طراحی
...
4
رویداد
...
5
نوآفرینی
...