رزومه شخصی

آیدا خاکزاد

آیدا خاکزاد

عضو کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی ارشد معماری-معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، (­١٣٩١)
 • کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، (١٣٨٧)
سوابق اجرایی
 • عضو کانون معماران و شهرسازان تبریز(١٣٩٨- ادامه دارد)
 • مدرس دوره های فاز دو و نرم افزار اتوکد، کانون معماران و شهرسازان (١٣٩٨- ادامه دارد)
 • کارشناس معماری واحد شهرآوا کانون معماران و شهرسازان(١٣٩٨)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم و مهندسی قرن ٢١، ایران- آستارا ( آبان١٣٩۶)
 • عضوسازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی دارای پروانه اشتغال پایه ٢ طراحی نظارت و اجرا(١٣٧٨)
 • مدرس موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز،(١٣٩٢-١٣٩٧)
 • مدیر گروه معماری موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز(١٣٩۴-١٣٩٧)
 • موسس و طراح دفتر طراحی معماری آنو، (­١٣٩٣- ادامه دارد)
 • عضو گروه طراحی معماری شرکت مهندسین مشاور ائل آرک طرح، (١٣٩۰-١٣٩٣)
 • عضو گروه طراحی معماری شرکت مهندسین مشاور شیب راه (١٣٨٧-١٣٩۰)
سوابق پژوهشی
 • کتیبه در معماری اسلامی،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی-تبریز(١٣٩۰)
 • بررسی محتوایی آیات و احادیث خط نوشته ها و کتیبه های مسجد کبود تبریز، همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری – تبریز(١٣٩١)
 • تاثیر استفاده از مصالح نانو در ساخت و ساز پایدار، همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری – تبریز(١٣٩١)
 • طبقه بندی وارزیابی مقررات شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در ارتباط با محیط زیست شهر، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری- بوکان(١٣٩٢)
 • ارزیابی و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر طراحی و شکل گیری بناهای یادمانی دوره معاصر ایران، همایش ملی معماری و شهرسازی پایدار(١٣٩۴)

مهارت های من

Autocad ۸۵%
٣ds Max ۸۰%
V-ray ۹۰%
Photoshop ۹۰%
Revite ۹۰%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

آیدا خاکزاد

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

۱
آموزش
...
۲
پژوهش
...
۳
طراحی
...
۴
رویداد
...
۵
نوآفرینی
...