رزومه شخصی

c87c7148795fa9ec9f99e25e6babb367

اسما عهدی

عضو دفتر رشد کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی معماری دانشگاه پیام نور واحد تبریز
سوابق اجرایی
 • عضو دفتر رشد کانون معماران وشهرسازان (١٣٩٩-ادامه دارد)
 • مسئول کارگروه گفتمان کانون معماران و شهرسازان (١٣٩٨)
 • شرکت در مسابقه طراحی نماد شهر مصدر (١٣٩٨)
 • شرکت در مسابقه طراحی پیش دبستانی موزامبیک (١٣٩٨)
 • شرکت در سمینار  آموزشی نقشه برداری با پهباد _مجمع مهندسان جوان ١٣٩٨
 • همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی­های پاک در عمران، معمماری و شهرسازی (١٣٩۶)
 • عضو کانون معماران و شهرسازان (١٣٩۶)
 • دبیر مجمع هسته علمی دانشگاه پیام نور تبریز (١٣٩۵-١٣٩۶)
 • برداشت و ساخت ماکت دانشگاه پیام نور تبریز (١٣٩۵)
دوره های گذرانده شده
 • دوره  نقشه کشی معماری مرکز فنی حرفه­ای شماره١ تبریز
 • دوره  نقشه کش ساختمان با autocad  مرکز فنی حرفه­ای شماره١ تبریز
 • دوره نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان­های بتنی مرکز فنی حرفه­ای شماره ١ تبریز
 • دوره نظارت بر اجرای گودبرداری و پی کنی و نصب و نگهدارنده چاله و ترانشه مرکز فنی حرفه­ای شماره ١تبریز
 • دوره طراحی نقشه­های ساختمانی با نرم افزار  revit architectur مرکز فنی حرفه­ای شماره ٣ تبریز
 • دوره کاور پیشرفته اینترنت مرکز فنی حرفه­ای شماره ٣ تبریز
 • دوره ی اموزشی تست های غیر مخرب NDT مجمع مهندسان جوان
 • دوره اتوماسیون اداری مرکز فنی حرفه­ای شماره ٣ تبریز

مهارت های من

AutoCAD ٢d&٣d ۸۵%
Revit ۸۰%
٣DS Max ۹۰%
Photoshop ۹۰%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

اسما عهدی

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

۱
آموزش
...
۲
پژوهش
...
۳
طراحی
...
۴
رویداد
...
۵
نوآفرینی
...