کلبه‌ های مبتکرانه در دل طبیعت بی ‌نظیر جزیره ی بیگوین
ویلای هنری ؛ ویلایی بتنی میان جنگل‌های کاستاریکا!
ویلای crescent-shaped ، تحقق رویای انزوای شاعرانه در جزیره
خانه Two Languages، معماری عاری از سبک‌های کلیشه‌ای!
خانه‌‌ی آسمان؛ خانه‌ای در دره‌ی آسمان‌خراش‌های عظیم
خانه Malibu Crest، خانه ای که بازسازی آن 3.5 سال به طول انجامید!
خانه ی Avlakia، خانه ای سر برافراشته از خاک و چنبر زده در دل خاک!
اقامتگاه مزرعه ی Whidbey Island، راز جاودانگی در جنگل
خانه Walden؛ خانه ای برای خیره شدن به هم!
خانه ی A؛ برقراری تعامل فضای زندگی با طبیعت در معماری خانه