خانه Time House؛ در زمینی که طول آن 7 برابر عرضش است!
کلبه‌ های مبتکرانه در دل طبیعت بی ‌نظیر جزیره ی بیگوین
10 نکته کلیدی برای اینکه یک طراح داخلی موفق شویم!
خانه زیبای Tao Yuanming ، تجربه زندگی در دامنه کوه
خانه Two Languages، معماری عاری از سبک‌های کلیشه‌ای!
خانه‌‌ی آسمان؛ خانه‌ای در دره‌ی آسمان‌خراش‌های عظیم
خانه ی  Q04L63، مهمان نواز در برزیل  
خانه La Casa Rosa؛ آروزی کودکانه ای دلنشین
خانه ای بالاتر از همه چیز؛ تندیس زندگی مدرن!
خانه راهبه ‌‌ها، تجلی‌گر هویت اجدادی