خانه Time House؛ در زمینی که طول آن 7 برابر عرضش است!
کلبه‌ های مبتکرانه در دل طبیعت بی ‌نظیر جزیره ی بیگوین
خانه زیبای Tao Yuanming ، تجربه زندگی در دامنه کوه
خانه ای بالاتر از همه چیز؛ تندیس زندگی مدرن!
خانه‌ ی IH، سکونت گاهی به وسعت یک خانواده
خانه ی A؛ برقراری تعامل فضای زندگی با طبیعت در معماری خانه
خانه JE ، خانه ای جهت تثبیت دوگانگی
ویلا Madi؛ ویلای پیچیده با ظاهری ساده!
خانه ی Dorfler، تلسکوپی رو به دریای بی‌کران
خانه ‌ی معابر، تلفیق هنرمندانه ی محیط داخلی با طبیعت