خانه ییلاقی؛ خلوتگاه مدرن در دل طبیعت!
Urban Bloom؛ پروژه ی تبدیل پارکینگ به فضای شهری