ALL Colours Sidewalk؛ یک پیاده راه با تجربه های رنگارنگ
فضا های موقتی؛ در ستایشِ فضای شهری گذرا
معماری دوران پسا کرونا؛ 7 راهنمای طراحی برای تحولات ایمن
مکان آفرینی؛ 11 قانونِ مهم برای آفرینش فضاهای همگانی سرزنده
Urban Bloom؛ پروژه ی تبدیل پارکینگ به فضای شهری
پارک Precollinear؛ تبدیل فضای متروک قطار شهری به پارک
کوچه باغ Yangon؛ فضای سبز چند عملکردی در درون یک کوچه
طراحی صحنه: از طراحی صنعتی تا طراحی شهری
رونمایی از نخستین طراحی فضای باز Camille Walala ؛ از المپیک 1908 تا قرنطینه 2020
اولین نسل از شهرهای هوشمند جهان در ژاپن رونمایی شد!