خانه ییلاقی؛ خلوتگاه مدرن در دل طبیعت!
دیوارها ، مرز میان قدمت و سبک مدرن در منطقه قدیمی Hostafrancs