کلبه‌ های مبتکرانه در دل طبیعت بی ‌نظیر جزیره ی بیگوین
خانه زیبای Tao Yuanming ، تجربه زندگی در دامنه کوه
خانه Malibu Crest، خانه ای که بازسازی آن 3.5 سال به طول انجامید!
خانه ی Greenery Curtain، خانه ای همنوا با طبیعت
خانه ی روستایی در حیدرآباد، خانه ای ارگانیک از جنس زمین
خانه JE ، خانه ای جهت تثبیت دوگانگی
خانه ی Dorfler، تلسکوپی رو به دریای بی‌کران
 خانه Calena House، پیوند معماری گذشته با سبک زندگی کنونی
خانه ‌ی معابر، تلفیق هنرمندانه ی محیط داخلی با طبیعت
خانه Azul Nomeolvides، تعامل طبیعت با محیط زندگی!