رزومه شخصی

8137fbd45fb04fdc7d198834f9c48d36

نیلوفر علی نسب

عضو شبکه تخصصی کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد تبریز
 • کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تبریز
سوابق اجرایی
 • عضو شبکه تخصصی کانون معماران و شهرسازان (نیم سال دوم ۱۳۹۹ – ادامه دارد)
 • ویراستار متون علمی و دستیار نگارشی در دانشگاه تبریز (١٣٩۶-١٣٩٧)
 • دستیار آموزشی برای نرم افزار Envi-met در دانشگاه تبریز (١٣٩٧-١٣٩٨)
 • مشاور تحصیلی کنکور ارشد طراحی شهری کانون معماران و شهرسازان (١٣٩۶)
سوابق پژوهشی
 • Investigation of outdoor thermal comfort in various street patterns case study: A neighborhood in the historical context of Tabriz under revise
 • ١۰th international policy forum on urban growth conservation in Euro-Asia corridor, ٢۰th – ٣۰th Aug. ٢۰١٩, Tabriz- Iran.
زمینه های پژوهشی مورد علاقه
 • طراحی شهری پایدار و صرفه جو در حيطه انرژی / اهميت زیرساخت های شهری
 • نقد زیبایی شناختی/ فلسفی شهر
 • سير تحولات تاریخی در معماری و شهرسازی / مبانی شکل گيری شهرها و طراحی شهری
 • ارتباط نحوه طراحی شهری و معماری با سلامتی روانی شهروندان / سرزندگی شهری
 • تقویت فعاليت های اجتماعی با کمک طراحی شهری

مهارت های من

(Adobe Photoshop (post production 85%
Autodesk AutoCAD 80%
(Envi-met (energy analysis software 90%
Arc GIS 90%
(Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint 90%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

نیلوفر علی نسب

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

1
آموزش
...
2
پژوهش
...
3
طراحی
...
4
رویداد
...
5
نوآفرینی
...