رزومه شخصی

06432552da6a3d7a583ab3351a2b191d

فاطمه رضایار

عضو دفتر رشد کانون معماران و شهرسازان
سوابق تحصیلی
  • کاردانی ممعماری، مرکز آموزشی علمی کاربردی شهرداری تبریز
  • کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد تبریز
سوابق اجرایی
  • عضو دفتر رشد کانون معماران و شهرسازان
سوابق پژوهشی

  • بررسی چگونگی استفاده از فرمهای پویا در طراحی فضای مخصوص جوانان-١٣٩٧- پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
  • پارامترهای موثر در طراحی مناسب یک مرکز فرهنگی در شهر تبریز-١٣٩۶- کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری

مهارت های من

Vray ۸۵%
٣DS Max ۹۰%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

فاطمه رضایار

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

۱
آموزش
...
۲
پژوهش
...
۳
طراحی
...
۴
رویداد
...
۵
نوآفرینی
...