اکولوژی معماری تخته های سه‌لا توسط فیلیپ استارک!
برندسازی ساختارشکن در معماری و قدرت آن با Jacob Benbunan
شتاب دهنده های کارآفرینی ؛ نابودگر شکاف های آموزش معماری
TransformCity ؛ پلتفرم سازماندهی روابط شهرداری و سهامداران در طراحی شهری
چالش ها و فرصت های دفاتر معماری بعد از بحران کووید ۱۹ ؛ مصاحبه با Elvira Muñoz
شرکت  reSITE ؛ آینده معماری و طراحی بازار محلی
از طراحی معماری تا ساخت و ساز معماری ؛ شرکت Placetailor
KEWAZO : کاربرد علم رباتیک در ساخت و ساز
مشاوره کاربردی نوآور ؛ عنصری حیاتی در موفقیت بیزینس معماری!
واقعیت مجازی در معماری ، مهندسی و ساخت و ساز!